Het meer dan 150 jaar oude en cultuurhistorisch waardevolle Werfgebouw Draaisma van de gelijknamige voormalige scheepswerf in Franeker (ook bekend als ‘Welgelegen’) zou zomaar gesloopt kunnen worden. Het werfterrein is al in 2021 verkocht aan een projectontwikkelaar en plannen voor sloop en woningbouw staan op papier. Overleg tussen ontwikkelaar en gemeente blijkt al een jaar lang gaande. Met de sloop van dit werfgebouw zou erfgoed verloren gaan, dat een belangrijk facet van de geschiedenis van Franeker representeert. Cultuurhistorisch buitengewoon waardevol en vooral uniek! Het is namelijk het laatste gebouw in deze stad, dat nog op een herkenbare manier verwijst naar de scheepsbouw, die hier eeuwenlang als tak van nijverheid dominant en beeldbepalend aanwezig is geweest. De identiteit van Franeker wordt vanouds vooral bepaald door handel en verkeer, teruggaand tot in de Middeleeuwen. Talloze objecten in en net buiten de historische stad getuigen daarvan, waaronder het Korendragershuisje, de Waag, pakhuizen aan Froonacker, Vliet en Van Harinxmakanaal, waterwegen, maar ook de woonhuizen van handelaren en kooplui. Handel en nijverheid stimuleren van oudsher de scheepsbouw en dan zou de laatste zichtbare en herkenbare herinnering aan dat aspect van de Franeker identiteit moeten verdwijnen?

 

Recente ontwikkeling

Gemeente Waadhoeke is van plan de locatie Oude Smidse aan Vliet 145 te verwerven. Het betreft de Oude Smidse samen met een deel van de omliggende grond. De gemeente wil onderzocht hebben of er ontwikkelmogelijkheden zijn voor dit gebouw met als doel om het te behouden. Indien er geen ontwikkelmogelijkheden blijken te zijn, wordt de werf weer terug verkocht op basis van de terugkoopclausule die is opgenomen in de aankoopovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar. De ontwikkelaar kan dan op deze locatie plannen voor woningbouw gaan uitvoeren. Voor 1 januari 2025 moet hier duidelijkheid over zijn.