Aan Zuid 11 in Elsloo bevindt zich een oude zuivelfabriek bekend onder de naam ‘Coöperatieve Zuivelfabriek De Drie Gemeenten/De Zuid-Oost-Hoek’. De zuivelfabriek in Elsloo is in slechte staat. Recent is het complex gekocht door een ontwikkelaar. Deze heeft een plan ontwikkeld voor 25 woningen. In het opgestelde plan wordt de zuivelfabriek gesloopt. Mogelijk blijft de schoorsteen behouden.

De fabriek bevindt zich aan Zuid 11. Dit betreft buitengebied. De fabriek is niet beschermd als gemeentelijk monument of een aanduiding beeldbepalend of karakteristiek. De zuivelfabriek wordt wel genoemd op de cultuurhistorische waardekaart van de provincie Fryslân.

Historie

Op de cultuurhistorische waardekaart staat het volgend beschreven over de zuivelfabriek:
Omschrijving

1886: Zuivelfabriek gesticht door L.G. Verwer. Het gebouw werd gesticht ten oosten van de kunstweg in het dorp Elsloo. [GAO, IS/213/1886/246]

1908: In 1908 werd een hinderwetvergunning aangevraagd voor het opnieuw in werking brengen van de zuivelfabriek De Drie Gemeenten te Elsloo. In de fabriek werd boter bereid. Er was een stoommachine van 8 pk en een stoomketel van 12 pk. [GAO, IS/1908/255/27 juni 1908]

1927: Een hinderwetvergunning verleend voor het uitbreiden van de zuivelfabriek. Om de fabriek heen loopt een sloot. Er werd een stoomketel bijgeplaatst, met een verwarmend oppervlak van 45 m2. De reeds bestaande stoomketel bedroeg 30 m2 verwarmend oppervlak. De aanwezige stoommachine heeft 45 pk. [GAO, 1340/118]

1949: In 1949 werden 29 elektromotoren bijgeplaatst met een gezamenlijk vermogen van 127,5 pk. [GAO, 1345/308]

1950: In 1950 werd een hinderwetvergunning verleend aan de Shell, voor het oprichten van een benzine-service-station bij de zuivelfabriek te Elsloo. Er werd een ondergrondse tank geplaatst van 6.000 liter. [GAO, 1345/317]

 

1965: In 1963 werd een hinderwetvergunning voor de uitbreiding van de fabriek verleend door Gedeputeerde Staten van Friesland. De aard van de uitbreiding van de fabriek is niet bekend [Provinciaal Archief, Dossier Elsloo].

 

1983: In 1983 werd een nieuwe, de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning aangevraagd door de Coop. Zuivelindustrie, ten behoeve van de kaasfabriek te Elsloo. [OWM]

2008: De gebouwen van de voormalige zuivelfabriek zijn (gedeeltelijk) in gebruik als opslag voor ondermeer een klussenbedrijf. De schoorsteen staat nog, en wordt gebruikt als zendmast voor mobiele telefonie.

Recente ontwikkeling

De gemeente Ooststellingwerf ziet in de locatie van de zuivelfabriek een geschikte locatie voor het realiseren van woningen. Er is intern ook gekeken naar recreatie maar die markt lijkt verzadigd in en rondom Elsloo.