Het bestuur bestaat uit:

  • Joost Lottgering, voorzitter
  • Paul van Gessel, secretaris
  • Erik Pereboom, penningmeester
  • Silvester Adema

De bestuursleden van SIEF verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en worden hier niet voor betaald.

Adviseur: Antje Hijma, Stichting DBF

Postadres: Gibbeflecht 6, 9022AJ, Mantgum, joostlottgering@gmail.com.

Telefoon: 058 250 14 23.