Locomotiefloods Stiens

De locomotiefloods aan de Lutskedyk 7 in Stiens werd in 1903 gebouwd. Het is een tweebeukig rechthoekig gebouw van ca. 58 x 30 meter met vijf halfronde toegangspoorten in de voorgevel en gemetselde langs gevels in stijl- en regelwerk.

De loods diende tot 1928 als stallings- en onderhoudsruimte voor de stoomlocomotieven van de Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij (NFLS). Deze maatschappij en vanaf 1905 de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij (HSM) exploiteerde een aantal spoorlijnen in Noord Friesland.

 

Vanaf 1928 werd de loods gebruikt als bedrijfsruimte, o.a. voor de opslag van landbouwwerktuigen en aardappels.

Toen de laatste gebruiker van de loods per 1 januari 2012 de huur opzegde, bleek bij de eigenaar NS Vastgoed & Ontwikkeling Noordoost het voornemen om het gebouw te slopen.

Gelet op de hoogwaardige monumentale kwaliteit van de locomotiefloods hebben de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel, SIEF, het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en de Erfgoedvereniging Heemschut in maart 2012 de gemeente Leeuwarderadeel verzocht om de locomotiefloods de status van gemeentelijk monument te verlenen.
Vanwege een bezwaarschriften procedure is dit verzoek eerst in 2015 gehonoreerd.
In de rol van intermediair heeft SIEF de ontwikkelaar Proplan weten te interesseren voor het herbestemmen van de loods en de daarbij behorende grond met een oppervlakte van 30.000 vierkante meter. Proplan heeft een plan ontwikkeld met 58 levensloopbestendige woningen. In de locomotiefloods komen zorg gerelateerde studio’s voor begeleid wonen. De realisatie daarvan is gepland in de periode 2017-2019. Het oprichtingsjaar van de loods blijft in herinnering met de naam Lokaal 1903.