De voormalige stoomhoutzagerij van de firma Posthuma  vestigde zich in 1900 aan de Molenwal. De stoomhoutzagerij is de opvolger van een windhoutzaagmolen, die tot 1912 op deze locatie stond. Engbert Posthuma werd in 1912 eigenaar van de windhoutzaagmolen, die in 1870 eigendom was van de firma ”Van der Sluis en Posthuma”. Begin 20e eeuw werd Job Posthuma eigenaar. Hij liet de windmolen in 1912 afbreken en vervangen door een stoomhoutzaagmolen. De nieuwe stoomhoutzagerij bestaat uit een dubbele houten loods, met een latere uitbreiding in baksteen met een ronde schoorsteen. De houtzagerij werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw buiten buiten gesteld. Het terrein met de bedrijfsgebouwen is sindsdien in gebruik als reparatiewerf. Bij de ingang van het complex, aan de Molenwal 42, staat een fraaie witgepleisterde directeursvilla uit 1860 (rijksmonument) . Helaas verkeert dit prachtige gebouw in vervallen staat.