In het begin van de 19e eeuw werd voor de ontsluiting van het veengebied in Oost-Stellingwerf een kanaal gegraven, de ”Opsterlandsche Compagnonsvaart”. Om het hoogteverschil tussen Oosterwolde en de provinciegrens met Drenthe te overbruggen, werden een aantal sluizen in het kanaal gebouwd. Bij de Industrieweg in Appelscha ligt  de schutsluis ”Het zevende Verlaat” (”verlaat” is een noordelijke benaming voor ”sluis”) . De schutsluis werd oorspronkelijk in 1819 gebouwd en in 1890 geheel vernieuwd. De sluiskolk heeft gemetselde sluiswanden, over het buitenhoofd ligt een smalle ijzeren ophaalbrug voor voetgangers. Naast de sluis werd in 1890 een sluiswachterswoning gebouwd, in de traditionele stijl van een Stellingwerfse boerderij. De sluiswachterswoning is in 1955 gerestaureerd