De voormalige remise van een vooralsnog onbekende spoorwegmaatschappij, die nadien dienst heeft gedaan als brandstoffenloods, staat achter het woonhuis aan Kuipersweg 54 en ligt direct aan een parkeerplaats. De remise is gebouwd in 1867 getuige de inscriptie in een baksteen: M.H.F / 1867 //. Deze ondersteboven gemetselde baksteen bevindt zich links van de deur in de derde travee van de zuidgevel. Vanwege de bouwwijze (systeembouw) kon de remise worden gedemonteerd en per schip van Leeuwarden via de vaart naar Buitenpost worden verplaatst. In 1926 werd de remise hier weer opgebouwd voor K. Jansen. In 1973 zijn de dakpannen vervangen door golfplaten. De vloer in de remise is vernieuwd.