Aan de Romkeslaan in Leeuwarden staat het voormalige ijzerwarenpakhuis van de firma Hartevelt. Dit monumentale pakhuis werd in 1908 gebouwd in opdracht van de ijzerwarenhandelaar Bernard Hartelust uit Leeuwarden.

Het pand werd ontworpen door architect Z.S.Feddema, en opgetrokken in neo-renaissancestijl met Art-Nouveau-invloeden. Opvallend is het hoektorentje met de koepelvormige spits, bekroond met een ijzeren windvaan.  Na 1967 kwam het bedrijf in handen van de firma ”Roupe van der Voorts Industrie en handelsmaatschappij” te Den Haag.

In 2003 kwam het pand leeg te staan. Architect Jelle de Jong uit Lemmer maakte een ontwerp voor de verbouw van het pakhuis tot woonappartementen.De ingrijpende verbouwing van het pakhuis werd eind 2010 voltooid.

Bijzonder aan het complex is de aanwezigheid van een inpandige binnenstraat, die nu dienst doet als toegang voor de appartementen. In de binnenstraat zijn de originele buiten-en binnengevels in Friese gele steen gehandhaaft. Naast de 28 appartementen zijn zes kantoorruimtes in het complex gerealiseerd.