Joure is vanouds een centrum van nijverheid, met het accent op de metaalnijverheid en de klokken- en uurwerkmakerijen. Verwant met deze bedrijfstakken zijn de vele blik- en koperslagerijen, waarvan de ”geelgieterij” van de firma Keverling de bekendste is. Aan de Geelgieterstraat staat nog het markante fabrieksgebouw van dit bedrijf.

In de geelgieterij werd koper gegoten en tot metaalwaren verwerkt. Het oudste deel van de geelgieterij is gebouwd in 1854. In 1911 werd de fabriek uitgebreid met het huidige fabrieksgebouw, bestaande uit een hoog middengebouw van twee bouwlagen met een overstekend zadeldak in chaletstijl, met aan weerszijden een eenlaags aanbouw met platte daken. De gevels zijn in Friese gele steen gemetseld. In het interieur zijn nog oude machines aanwezig, die gebruikt werden bij de koperbewerking. De verdiepingsvloer is uitgevoerd met zware bakstenen troggewelven, steunend op stalen balken om de zware machines van de slijperij, de schuurderij en de polijsterij te kunnen dragen. In het middendeel van de voorgevel is een gevelsteen aangebracht met het opschrift ”1854-1911”.

In 1983 werd het bedrijf gesloten en kwam het fabrieksgebouw in handen van de gemeente. Bij de restauratie van het pand in 1996 zijn de in het verleden verwijderde houten tekstborden boven de zijvleugels opnieuw aangebracht. Het gebouw maakt nu deel uit van het Douwe-Egbertsmuseum.