In 2006 nam de Kamer van Koophandel Friesland het initiatief om te onderzoeken of er in Friesland leegstaande of in ongebruik geraakte industriële erfgoedpanden zijn die in aanmerking komen voor herbestemming in de sectoren recreatie/toerisme en zorg/welzijn.
Voor dit initiatief werd een voorbereidingsgroep samengesteld. Daaruit kwam voort de Werkgroep Hergebruik voormalige industriële complexen in Friesland voor recreatieve en toeristische doeleinden (VICiF). Deze naam veranderde daarna in Werkgroep Industrieel Erfgoed Friesland en sinds mei 2010 in Stichting Industrieel Erfgoed Friesland (SIEF).