Locomotiefloods Stiens

De locomotiefloods aan de Lutskedyk 7 in Stiens werd in 1903 gebouwd. Het is een tweebeukig rechthoekig gebouw van ca. 58 x 30 meter met vijf halfronde toegangspoorten in de voorgevel en gemetselde langs gevels in stijl- en regelwerk.

De loods diende tot 1928 als stallings- en onderhoudsruimte voor de stoomlocomotieven van de Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij (NFLS). Deze maatschappij en vanaf 1905 de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij (HSM) exploiteerde een aantal spoorlijnen in Noord Friesland.

Achterkant Locomotiefloods voor de restauratie in 2019.

Vanaf 1928 werd de loods gebruikt als bedrijfsruimte, o.a. voor de opslag van landbouwwerktuigen en aardappels.

Toen de laatste gebruiker van de loods per 1 januari 2012 de huur opzegde, bleek bij de eigenaar NS Vastgoed & Ontwikkeling Noordoost het voornemen om het gebouw te slopen.

Gelet op de hoogwaardige monumentale kwaliteit van de locomotiefloods hebben de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel, SIEF, het Cuypersgenootschap, het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en de Erfgoedvereniging Heemschut in maart 2012 de gemeente Leeuwarderadeel verzocht om de locomotiefloods de status van gemeentelijk monument te verlenen.
Vanwege een bezwaarschriften procedure is dit verzoek eerst in 2015 gehonoreerd.

In de rol van intermediair heeft SIEF de ontwikkelaar Proplan (Heerenveen) weten te interesseren voor het kopen van de loods en de daarbij behorende grond met een oppervlakte van 30.000 vierkante meter. Proplan heeft een plan ontwikkeld voor het bouwen van 58 levensloopbestendige woningen. Naar een ontwerp van architect Min2 Bouw-Kunst uit Bergen (NH) zijn deze woningen vormgegeven als treinwagons en volgen in zekere zin het ‘oude spoor’,

De Friso Bouwgroep uit Sneek is in maart 2020 gestart met de bouw van deze bijzondere woningen.

De locomotiefloods is inmiddels in eigendom van De Wolff Verenigde Bedrijven BV (Heerenveen). Begin 2019 is gestart met restauratiewerkzaamheden. Deze zijn afgerond. Aan BOEi is opdracht gegeven herbestemmingsmogelijkheden te onderzoeken.

In de onderzoekskosten daarvoor is door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed in maart 2020 een subsidie van € 7.152 beschikbaar gesteld. 

Achterkant locomotiefloods na restauratie. (Maart 2020)