Cocosfabriek Harlingen

Van de sloop geredde Harlinger Cocosfabriek heeft nieuwe functie

In1941hebben de Duitsers een geschut reparatiewerkplaats voor de Duitse Marine gebouwd aan de Kimswerderweg in Harlingen. Dit zogenaamde MAZA-gebouw, Marine Artillerie Zeugambt, is ontworpen in de “Heimatstil”, een landelijke bouwstijl. Die bouwstijl verwijst naar traditionele boerderijbouw in Duitsland. De Duitse bezetter paste deze stijl toe om militaire complexen vanuit de lucht te camoufleren. Bouwkundig waardevol zijn de schenkelspantdaken van gelamineerd hout die binnen een sterk ruimtegevoel creëren. Behalve architectuurhistorisch is dit MAZA-gebouw ook militair-historisch van landelijke betekenis.

Na de oorlog is het gebouw voor uiteenlopende bedrijfsdoeleinden gebruikt. Aan de fabricage van kokosmatten ontleent het gebouw de naam Cocosfabriek. Vanaf 1968 huisden er legkippen in het pand.

Na jaren lang leegstand werd de gemeente Harlingen eigenaar van het danig in verval geraakte gebouw. Voor de sloop ervan verleenden burgemeester en wethouders op 27 januari 2010 vergunning.

Dat de sloop niet is geëffectueerd, is te danken aan de inspanningen van Machteld Honig. Zij verenigde voorstanders van behoud van het gebouw in de Stichting Vrienden van de Cocosfabriek. In de zomer van 2010 nam zij contact op met SIEF. Gezamenlijke acties hadden resultaat. De Vrienden van de Cocosfabriek en SIEF voerden gesprekken met de verantwoordelijke wethouder, stuurden brieven aan de gemeenteraad, hebben ingesproken in de raadscommissie en schakelden herhaaldelijk de media in.
De Erfgoedvereniging Heemschut heeft studenten bouwkunde van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden drie concepten voor herbestemming laten ontwikkelen. Tijdens het jubileumcongres ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van Heemschut mochten de studenten hun ideeën presenteren.
In september 2011 besloot de gemeenteraad van Harlingen om het gebouw niet te slopen maar om het te verkopen aan de plaatselijke aannemer Jelle Bruinsma.
De eerste actie van de nieuwe eigenaar was het wind en waterdicht maken van het pand.

Het idee van de studenten om het gebouw te transformeren tot een zorgcomplex stuitte aanvankelijk op bezwaren bij de gemeente. Uiteindelijk heeft de gemeente er aan meegewerkt om af te wijken van het bestemmingsplan. Daardoor werd de bouw van 14 zorgunits in de Cocosfabriek mogelijk.
Vanaf augustus 2014 biedt de J.P. van den Bent Stichting in deze woonlocatie ondersteuning aan mensen die daardoor zelfstandig in hun woning kunnen wonen.