In 1888 werd op de westpunt van het eiland Ameland bij Hollum een vuurtoren gebouwd naar ontwerp van ingenieur Quirinus Harder. De 48 meter hoge vuurtoren is opgebouwd uit een groot aantal gietijzeren onderdelen, die werden gefabriceerd bij de ijzergieterij van de firma Nering Bögel in Deventer. Dit bedrijf was specialist in het vervaardigen van gietijzeren vuurtorens. Boven de toegangsdeur is een gietijzeren gedenkplaat aangebracht met het opschrift  ”Onder de regeering van Koning Willem III Koning der Nederlanden enz.enz.enz. Opgerigt voor draailicht  eerste grootte. 1880”.

De buitenzijde van de toren is opvallend beschilderd in witte en rode banden. In de toren is een gietijzeren wenteltrap aangebracht. Tegelijk met de vuurtoren werden vier wachterswoningen gebouwd, eenvoudige eenlaags bakstenen huisjes, eveneens ontworpen door Q.Harder. Sinds 2005 is de vuurtoren niet meer bemand, en wordt de toren in de zomermaanden voor toeristen opengesteld voor bezoek.